Våre medarbeidere i Stavanger

Medarbeidere i Stavanger

Kjell Inge Johnsen

Avd. sjef Stavanger

977 34 929

kjell.inge@kyvik.no

Inger Gimnes

Kontormedarbeider Stavanger

51 81 72 50

inger@kyvik.no

Einar Hagelund

Selger Stavanger

415 04 435

einar.hagelund@kyvik.no

Anne Beth Hopland

Selger Stavanger

907 47 337

anne.beth@kyvik.no

Espen Utengen

Butikkekspeditør Stavanger

920 85 931

espen.uteng@kyvik.no

Helena Palmgren

Butikkekspeditør Stavanger

920 85 931

butikken@kyvik.no

Kjell Morten Tesdal

Logistikksjef Stavanger

907 56 637

lagerstvg@kyvik.no

Åge Egeland

Logistikkmedarbeider Stavanger

920 82 895

age@kyvik.no