Vår filosofi, hvordan jobber vi

Vi skal være det fleksible lokale alternativ.

Vi tror at det vil være behov for en lokal aktør som er fleksibel ,tilpasningsdyktig og som har varene på lager.

Dette medfører at vi skal ha fysiske butikker med ett bredt varelager. Sortimentet skal endre seg i takt med våre kunders behov til en hver tid.

Vår posisjon som familieeid privat bedrift gjør at vi ikke er styrt av børsens krav til umiddelbar profitt. Vi kan bygge varelager og planlegge over en lengre horisont.

Vi har valgt å bli medeier i BIG Gruppen som er ett samarbeidsorgan for frittstående lokale aktører i ett scandinavisk samarbeid. Dette gir oss det beste fra 2 verdener:Den lokale fleksible familebedriften kombinert med samarbeidet i BIG gruppen som gir oss stordriftsfordeler der dette er nødvendig f.eks. innkjøpsavtaler og edb system.