Åpenhetsloven

Redgjørelse for foretatte aktsomhetsvurderinger

Kyvik industrivarehuset as er en handelsbedrift med avdelinger i Stavanger, Haugesund og Bergen med hovedkontor i Haugesund.

Vi har etablert minimumskrav til hvordan våre leverandører skal forholde seg
til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi har startet opp ett samarbeid innen BIG gruppen som håndterer det meste av våre leverandøravtaler slik at vi kan få en ensartet og effektiv gjennomgang av leverandørsiden. Det vil ta noe tid å få effekt av dette arbeidet.

Leverandører som ikke er dekket av ovenforstående vil bli vurdert utfra størrelse og risiko. Dette arbeidet er påbegynt.

Vi er tidlig i noe som skal være en kontinuerlig prosess og har derfor ikke avdekket åpenbare problemer enda.

Spørsmål rundt dette kan sendes på mail til thorleif@kyvik.no