Åpenhetsloven

Redegjørelse etter åpenhetsloven
Kyvik Industrivarehuset as er ett handelsselskap som er heleid av Kyvik & Co as som ble etablert i 1866. Redegjørelsen gjelder kun for Kyvik Industrivarehuset as.
Kyvik Industrivarehuset as er en leverandør av industrivarer og rekvisita til det profesjonelle markedet. Vi har ett bredt varespekter av personlig verneutstyr, arbeidsklær, fottøy, slipeartikler, tape, lim, sveis, papir og rekvisita til vår kundegruppe og har derfor valgt å kalle oss ett industrivarehus.
Vi har fysiske avdelinger i Stavanger, Haugesund og Bergen og ser på Rogaland og Vestland som vårt hjemmemarked og primærområde.
Kyvik Industrivarehuset as er medeier i BIG gruppen, en gruppe av tilsvarende bedrifter i Sverige og Norge som har sett behovet av å samarbeide om bl.a. innkjøp for å oppnå nødvendig volum og innkjøpsbetingelser. Da nærmere 80% av våre innkjøp gjøres på avtaler håndtert via Big så har vi funnet det mest rasjonelt å håndtere dette via BIG sentralt. Dette vil også medføre at vi, i kraft av BIGs totale innkjøpsvolum, har en betydelig større mulighet til å ha innflytelse på leverandørenes oppfølging av våre krav.
Hyppigheten av oppfølging av leverandørenes etterlevelse av åpenhetsloven skjer to ganger i året. Vurderingen er basert på de vurderinger leverandørene gjennomgår ved kontraktsinngåelse og ved oppfølging av leverandørenes kontinuerlige arbeid med arbeidsmiljøspørsmål. Vurderingen er basert på standardiserte spørsmål der leverandøren blir bedt om å svare på etterlevelse av BIG-gruppens Code of conduct.

Aktsomhetsvurderinger gjort på bakgrunn av våre kjøp i 2023
Begrensning:
Vi har begrenset oss til leverandører via BIG da dette står for nærmere 80% av vårt kjøp. Videre er leverandører med ett samlet salg til hele BIG gruppen under SEK250.000 ikke prioritert.
Bakgrunn:
Leverandørvurderingen er sendt ut til 146 leverandører og 124 leverandører har svart med god dokumentasjon på arbeidsmiljøstyring. De leverandørene som ikke har levert korrekt vurderingsgrunnlag følges opp.

Vurdering:
Tre leverandører må evalueres videre og følges opp basert på sin rapportering.
En leverandør har annonsert at de ikke vil fylle ut vår leverandørvurdering angående åpenhetsloven, gjennomgang av dokumentasjonen deres "Global Sustainability Questionnaire 2023" er gjennomgått og akseptert, da den følger BIG-gruppens retningslinjer.
Handlinger:
En leverandør har ikke fylt ut vurderingen riktig, leverandøren blir kontaktet for å returnere med korrekt fylling.
Hver leverandør må rapportere om hvordan arbeidsmiljøstyringen er utformet og ytterligere informasjon om arbeidet før ytterligere tiltak iverksettes.
Purring sendes ut til berørte leverandører hvem har ikke svart på evalueringen.
Oppfølging og tiltak ivaretas av BIG-gruppens innkjøpsavdeling og rapportert på neste oppfølgingsmøte.

Haugesund 13/6-2024
Thorleif Kyvik
Enestyre

Spørsmål rundt dette kan rettes til thorleif@kyvik.no - 52709040