Økonomi

Spørsmål om faktura, kreditnota eller annet

FAQ

Har fått en kreditnota hva gjør jeg ?

Trekk fra beløpet på en gjeldene faktura. Eller kontakte oss for utbetaling på kontor@kyvik.no

Har fått en betalingspåminnelse

Hvis det er noe spørsmål rundt dette så kan det sendes mail til kontor@kyvik.no eller dere kan ta kontakt med Oddny på 52 70 90 45.

Kan vi sende Elektronisk faktura

Ja, vi kan sende både EHF eller PDF. Send mail til kontor@kyvik.no for å få det slik dere ønsker.