Luftverktøy og kompressorer

Kawasaki luftverktøy har Hansen & Krogh importert og solgt i snart 20 år. Japansk kvalitet til industribruk.
ITW, Hitachi og JWL er også gode samarbeidspartene på luft, kompressorer, koblinger med mer.