Skjærende verktøy

Våre hovedleverandører av skjærende verktøy er Dormer og Izar.